Kênh phân phối của BEHAP

NPP Thanh Hải
Bình Phước
Thanh Hải
NPP Vân Anh
Tp. Hồ Chí Minh
Vân Anh
NPP Diệu Thảo
Hà Nội
Diệu Thảo
NPP Thành Long
Tp. Hồ Chí Minh
Thành Long
NPP Hoàng Hà
Đồng Nai
Hoàng Hà
NPP Ngọc Khá
Long An
Ngọc Khá