Thông tin Kênh phân phối

Ngọc Khá

NPP Ngọc Khá

Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Khá
  • Địa chỉ :Long An
  • Số điện thoại :0904649179
  • Email :[email protected]
  • Zalo :0904649179
  • Youtube :Oscar Ty
Kênh phân phối của BEHAP

Kênh phân phối khác

Bình Phước
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Thủ Đức